Bildiri Gönderimi

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri özeti son gönderim tarihi: 02 Şubat 2024, 18:00

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri Konu Başlıklar

 • Romatoid Artrit
 • Spondiloartritler
 • Kollajen Doku Hastalıkları
 • Vaskülitler
 • Behçet Hastalığı
 • FMF ve Otoenflamatuar Hastalıklar
 • Kristal Artropatiler
 • Osteoartrit
 • Bölgesel Eklem Ağrıları
 • Osteoporoz
 • Yumuşak Doku Romatizmaları
 • İnflamatuar Romatizmal Hastalıklarda Komorbiditeler
 • İnflamatuar Romatizmal Hastalıklarda Multidisipliner Yaklaşım
 • İnflamatuar Romatizmal Hastalıklarda Ağrı
 • İnflamatuar Romatizmal Hastalıklar ve Covid-19
 • Enfeksiyöz Artritler
 • Endokrin Artropatiler
 • Malignitelerde Eklem Tutulumları
 • Pediyatrik Romatolojik Hastalıklar
 • Santral Sensitizasyon ve Nöropatik Ağrı
 • İnflamatuar Romatizmal Hastalıklarda Biyolojik Tedaviler
 • Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Analjezikler, NSAİİ’lar, Kas Gevşeticiler
 • Eklem İçi Enjeksiyon Tedavileri
 • Fonksiyonel Değerlendirme ve Yaşam Kalitesi
 • İnflamatuar Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon ve Egzersiz
 • İnflamatuar Romatizmal Hastalıklarda İntegratif ve Tamamlayıcı Tıp Yaklaşımları

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx  XXX xxxx xxxx
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiriyi sunacak ismin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu kayıtlı mail adresine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Tam Metin Gönderim Kuralları

 1. Tam metin dili Türkçe veya İngilizce olabilir.
 2. Tam metinler online olarak sistem üzerinden toplanmaktadır. E-mail ve benzeri yollarla gönderilenler kabul edilmeyecektir.
 3. Metin başlığındaki kelimelerin yalnız ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.
 4. En başta Türkçe ve İngilizce özet metin bulunmalı, arkasından tam metni eklenmelidir.
 5. Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ad ve soyad ilk harfler dışında küçük harfle yazılmalıdır.
 6. Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 7. Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar kelimeler, Kaynaklar gibi ilgili bölümleri içermelidir.
 8. Tam metin Word dosya formatında ve en az 4 (tam sayfa), en fazla 12 sayfa olmalıdır. Kelime sınırı yoktur.
 9. Metin, Times New Roman, 11 yazı tipi ve boyutunda, tek aralıklı olmalıdır.
 10. Tablo, şekil, resim içerebilir. Tablo/şekil sınırlaması yoktur.
 11. Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 12. Online bildiri modülü üzerinden gönderilen metinler aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 13. Tam metin gönderimleri zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak gönderilebilir.
 14. Tam metin son gönderim tarihi 08 Şubat 2024’tür.
Bildiri sistemi için tıklayınız Örnek E-Poster Şablonu için tıklayınız